Chính sách & quy trình xử lý khiếu nại của công ty cổ phần dược phẩm PQA

Quy trình xử lý phản hồi của khách hàng

Tiếp nhận mọi phản hồi của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của website: thuocnampqa.vn qua email: tuvan@thuocnampqa.vn hoặc hotline: 0818.288.717

Tất cả mọi trường hơp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website: thuocnampqa.vn theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.